โรคต้อหิน (Glaucoma)
(ประสบความสำเร็จในการรักษาเป็นครั้งแรกของโลก)

Ending Blindness
จบสิ้นเสียทีโรคที่ทำให้คนตาบอด

งดเผยแพร่ชั่วคราว

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินงานวิจัยร่วมกับสำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

และสนับสนุนโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 และยังไม่มีความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันนี้)

(คลิ๊กดูข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคต้อหินเรื้อรังใน Web ของสำนักการแพทย์ทางเลือกฯ)

ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ณ บ้านพระอาทิตย์ โดย...ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ทำไมองค์กรที่รับผิดชอบยังไม่ยอมวิจัยเรื่องการกดนวดตา.....!?
(ตอนที่ 1)
(ตอนที่ 2)
(ตอนที่ 3)
(ตอนที่ 4)
(ตอนที่ 5)
(ตอนที่ 6)

ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ ช่วงที่1 โรคต้อหินเรื้อรัง


ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ ช่วงที่2 โรคต้อหินเรื้อรัง


ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ ช่วงที่3 โรคต้อหินเรื้อรัง


ตัวอย่างผู้ป่วยโรคต้อหินเรื้อรังที่รอดพ้นจากตาบอด


รายการ Body & Mind ทางช่อง ASTV ตอน 1


รายการ Body & Mind ทางช่อง ASTV ตอน 2


ดูรายการ Made in Thailand ย้อนหลังเกี่ยวกับการนวดตา


ดูรายการบอกเก้าเล่าสิบย้อนหลังที่เกี่ยวกับการนวดตา


นาย เฉลียว เขาหนองบัว อายุ 83 ปี จ.จันทบุรี เบอร์โทรลูกชาย 090-9797479
ผู้ป่วยโรคต้อหินรายแรกของโลก ที่ตาบอดสนิทไป 3 วัน แล้วกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งหลังรับการรักษาด้วยการนวดตา


ผู้ป่วยโรคต้อหิน คุณ. วิลัย ม่วนวงสา จากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว


ผู้ป่วยโรคต้อหินจากประเทศมาเลเซีย เข้ารับการรักษาด้วยการนวดตา

คำบอกเล่าจากผู้ป่วยโรคต้อหินรายที่ 1


คำบอกเล่าจากผู้ป่วยโรคต้อหินรายที่ 2


คำบอกเล่าจากผู้ป่วยโรคต้อหินรายที่ 3


คำบอกเล่าจากผู้ป่วยโรคต้อหินรายที่ 4


ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 14 ปีต้อหินระยะสุดท้ายใกล้บอด


คลิปประธานเครือข่ายผู้ป่วยโรค RP /จอประสาทตาเสื่อม (คุณ สุพัตรา รอสเวช โทร. 081-7978126)
ยื่นหนังสือให้รับรองเทคนิคการนวดตาแก่ รัฐมนตรว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เทคนิคการนวดตาเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตาได้อย่างไรข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาหยอดตารักษาต้อหินกับการรักษาด้วยการนวดตา
การใช้ยา
การนวดตา
1 การลดความดันลูกตาในระยะสั้น ลดได้ ลดได้
2 ถ้าหยุดยาหรือหยุดนวดตาทันที ความดันลูกตาขึ้น ความดันลูกตาขึ้น
3 ผลการลดความดันตาในระยะยาว มักจะดื้อยา ต้องเพิ่มจำนวนยาขึ้นเรื่อยๆ ความดันลูกตาลงคงที่และถาวรขึ้นเรื่อยๆ
4 ผลข้างเคียงจากการรักษา ยาหยอดทุกตัวมีสารกันบูดที่ระคายตา ทำให้ตาอักเสบช้ำแดงเรื้อรัง ทำให้ดวงตาเบาสบาย
5 การเพิ่มระบบไหลเวียนเลือด ไม่เพิ่ม เพิ่มการไหลเวียนเลือด ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ทำให้โรคต้อหินหายขาด
6 ภาระและค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตัวยาหรือการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้น ลดลงเรื่อยๆจากภาวะโรคที่ดีขึ้นตามลำดับ
7 ผลข้างเคียงจากการรักษา มีมากมายทั้งจากการหยอดยาและผ่าตัด ยังไม่เคยพบผลข้างเคียงที่ชัดเจนเลย
8 ผลสุดท้ายของการรักษา ยังคงพบผู้ป่วยตาบอดทั้งๆที่รักษาเต็มที่แล้ว ยังไม่เคยพบผู้ป่วยสิ้นสุดลงด้วยตาบอด


หมายเหตุ จากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคต้อหินเรื้อรังอย่างเข้มข้นมา 10 ปี ได้ข้อสรุปที่ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบควรดำเนินการพิสูจน์ ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
1. ทฤษฏีการรักษาโรคต้อหินเรื้อรังชนิด ความดันลูกตาปกติ ด้วยการกดความดันลูกตาให้ต่ำลง 30% นั้น ผิด เพราะนอกจากจะไม่สามารถหยุดการดำเนินโรคได้แล้ว ยังสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยจากผลข้างเคียงของการใช้ยาหยอดตาและการผ่าตัด
2. ทฤษฏีการรักษาโรคต้อหินเรื้อรังชนิดความดันลูกตาสูง ด้วยการลดความดันลูกตานั้น ถูกต้อง เพราะสามารถชะลอการดำเนินโรคได้จริง
3. ทฤษฏีการรักษาโรคต้อหินเรื้อรังด้วยการเพิ่มระบบไหลเวียนเข้าไปภายในลูกตานั้น ถูกต้องที่สุด เพราะนอกจากจะสามารถหยุดการดำเนินโรคได้แล้ว ยังช่วยฟื้นฟูระดับการมองเห็น (V.A. & V.F.)ให้ดีขึ้นอีกด้วย

6 ตุลาคม พ.ศ. 2556***ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาโรคต้อหินเรื้อรังในปัจจุบัน***

จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ค้นพบในฐานะจักษุแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักคิดค้น
และจำเป็นต้องบันทึกเอาไว้ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไป
ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่าน
ให้กาลเวลาเป็นตัวตัดสินว่า สมมติฐานนี้ ถูกหรือผิด
3 เมษายน 2556***ข้อมูลล่าสุดในการค้นคว้าและคิดค้นโรคต้อหินเรื้อรัง***
(ยังไม่ได้ผ่านการทำวิจัยยืนยันผล)
12 สิงหาคม 2554***การจ้องจอคอมพิวเตอร์ ทำลายประสาทตาได้จริงหรือ?***
(ยังไม่ได้ผ่านการทำวิจัยยืนยันผล)
24 กันยายน 2554***อาการที่บ่งบอกความผิดปกติของเซลล์ประสาทตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้สายตาอย่างหนัก***
(ยังไม่ได้ผ่านการทำวิจัยยืนยันผล)
6 ตุลาคม 2554


ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง Lamina cribrosa และ เส้นเลือดแดง/เส้นเลือดดำของจอประสาทตา
(ยังไม่ได้ผ่านการทำวิจัยยืนยันผล)
4 มิถุนายน 2555


ตัวอย่างผู้ป่วยโรคต้อหินเรื้อรัง ที่เคยทนทุกข์ทรมานจากการใช้ยาหยอด/การผ่าตัด ลดความดันลูกตา ขณะนี้พ้นทุกข์และชีวิตมีความสุขด้วยเทคนิคการนวดตา
Link1(word)
Link2

29 พฤษภาคม 2556


The latest discovery of the cause of Chronic Glaucoma
(update 04/06/12)

การรักษามาตรฐานที่จักษุแพทย์ในปัจจุบันใช้กันอยู่ รักษาโรคต้อหินเรื้อรังได้จริงหรือ ?

ผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือ ตัวผู้ป่วยเอง โดยพิจารณาจาก
1. ระดับการมองเห็น ว่าดีขึ้นหรือเลวลง
2. คุณภาพชีวิตและสภาพของดวงตาว่าดูสดใส หรือทรุดโทรม ช้ำแดง เบ้าตาหมองคล้ำ
3. ติดตามขนาดรอยฝ่อตายของขั้วประสาทตาว่าเท่าเดิม หรือขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆติดต่อ
นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย โทร 081-9175132
e-mail [email protected]  or  [email protected]
ติดต่อเข้ารับการรักษา ศูนย์ฟื้นฟูประสาทตาและการมองเห็น
โรงพยาบาลเอกชัย. โทร. 03-441-7999 หรือสายด่วน โทร. 1715LAST UPDATE 26/01/2015